Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Predavanje sa diskusijom "Rodna perspektiva u ...

Predavanje sa diskusijom “Rodna perpsektiva u nauci i obrazovanju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru” u okviru UNIGEM projekta, održati će se 9.5.2024. na Pravnom fakultetu (u sali za simulovano suđenje) sa početkom u 10:15 sati.

Peta škola društvene Angažovanosti i Demokratij...

Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) iz Beograda poziva sve zainter ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - javna...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - javna nabavka računarske opreme. Odluk ...

Mogućnost razmjene osoblja na CIPFP Valle de El...

Nominacije su moguće iz svih oblasti, mada će prednost imati ekonomija i turizam. Kvota je četiri (4).