Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održano predavanje sa diskusijom na temu "Rodna...

U okviru projekta UNIGEM na Fakultetu humanističkih nauka je upriličeno predavanje sa diskusijom na temu „Rodna ravnopravnost u književnosti“. Predavanje sa diskusijom je vodila van. prof. dr. Irma Međedović, a istom su prisustvovali studenti Odsjeka za bosanski jezik i književnost, Odsjeka za turski jezik i književnost i Odsjeka za engleski jezik i književnost.

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta ...

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na mandatni period od četiri godine

Predavanje sa diskusijom na temu "Rodna ravnopr...

Predavanje sa diskusijom za studentice i studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na temu „Rodna ravnopravnost u književnosti“ će biti upriličeno u utorak, 16. januara 2024. godine sa početkom u 12:00 sati u fonokabinetu Fakulteta humanističkih nauka. Predavanje sa diskusijom će voditi prof. dr. Irma Međedović, vanredna profesorica na Fakultetu humanističkih nauka.

KONKURS za izbor/ponovni izbor (reizbor) u zvan...

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...