Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za reizbor nastavnika u zvanju vanredni...

K O N K U R S

ZA REIZBOR

Nastavnika u zvanju vanredni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Kineziološka edukacija, 1 izvršilac, redovno napredovanje (Nastavnički Fakultet).

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta: Blagajnik

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta

Blagajnik - na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca.

 

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Padovi u z...

Zainteresovani za mobilnost Univerzitetu u Padovi mogu se nominovati u oblasti engleskog jezika, osnovnih društvenih nauka i sporta. Kvota za studente je jedan (1).

Mogućnost razmjene u svrhu osposobljavanja na ...

Sedmica međunarodne saradnje se na Ekonomskom Univerzitetu u Krakovu organizuje od 17.04. do 21.04.2023, tako da zainteresovani mogu da se nominuju i na sedmicu međunarodne saradnje.