Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Ponovljeni poziv za nominacije studenata za raz...

Redovni studenti prvog ciklusa se mogu nominovati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Bolonji a koje su zvanično date kao ponuda na  engleskom jeziku. Kvota je tri (3).

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanredni p...

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor za naučno područje: Društvene nauke, polje: Ekonomija, grana: Teoretska ekonomija, 1 izvršilac, redovno napredovanje (Ekonomski fakultet).

Javna nabavka usluga - Usluge zračnog prijevoza...

Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke usluga zračnog prijevoza za po ...

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvj...

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zva ...