Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Kordobi u ...

Zainteresovani za mobilnost na Univerzitetu u Kordobi mogu se nominovati u oblastima IT, turizam, mašinstvo, građevina, engleski jezik. Kvota za studente je dva (2). Kvota za mobilnost u svrhu osposobljavanja je (jedan) 1 dok je kvota u svrhu predavanja (jedan) 1.

Mogućnost razmjene u zimskom semestru 2022/23

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno I nenastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osob...

Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta. Mobilnost se mora realizovati tokom sedmice međunarodne saradnje.

Održan Dan međunarodne saradnje

U amfiteatru Mašinskog fakulteta u srijedu je održan Dan međunarodne saradnje na ...