Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Razmjena studenata i nastavnog osoblja na Polit...

Oblasti na koje se može nominovati  su ekonomija, mašinstvo, IT, građevina. Kvota za studente je drugog i trećeg ciklusa je 8. Kvota se za studente drugog ciklusa se odnosi na pete ili završne godine koji žele da odrade istraživanje u jednoj od laboratorija na Politehničkom Univerzitetu u Ankoni ili koji žele da napišu završni rad. Kvota za nastavno osoblje je 8.

Program stipendiranja Ministarstva poljoprivred...

Program stipendiranja Ministarstva poljoprivrede Mađarske i FAO za akademsku 202 ...

Ponuda MIST-a za inženjerske programe u 2023.go...

Ponuda MIST-a za inženjerske programe u 2023.godine Bangladeš Poziv u prilogu! ...

Održana prezentacija naučno-istraživačkih i međ...

Prezentacija naučno-istraživačkih i međunarodnih projekata akademskog osoblja Un ...