Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Džemal Bijedić, 1977. - 2022.

Javni konkurs za upis prve generacije polaznika...

JAVNI KONKURS ZA UPIS PRVE GENERACIJE POLAZNIKA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA (DOKTORS ...

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Studenti mogu aplicirati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Leonu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za student prvog ciklusa je 4 dok je kvota za student trećeg ciklusa 2.

Posjeta Generalnog konzula Republike Turske i p...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru danas su posjetili Generalni konzul Repub ...