Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Edukacija nastavnog i administrativnog osoblja ...

Predavanje ”Rodna ravnopravnost na univerzitetu” za nastavno i administrativno osoblje Univerziteta “Džemal Bijedić” u M...

Ljetna škola: Zeleni horizonti: Poljoprivreda i...

Ljetna škola na Fakulteta tropskih nauka CULS u Pragu će polaznicima pružiti mogućnost za sticanje novih znanja, vještin...

KONKURS ZA IZBOR/ REIZBOR

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), čla...

Univerzitet

Hercegovina, a posebno grad Mostar, oduvijek su zauzimali značajno mjesto na bosanskohercegovačkoj naučnoj sceni. Ipak, savremeni proces visokog obrazovanja u Mostaru započeo je 1950. godine otvaranjem Više pedagoške škole...

Saznaj više

Bista Dzemal Bijedic

2018

Univerzitetska statistika

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta. Pored pomenutog, bitno je pomenuti:

>60

studijskih programa

5000

aktivnih studenata

488

razmjena studenata i uposlenika

73

ICM projekta