FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
O Fakultetu
Pravila fakulteta
Uprava fakulteta
Studentska služba
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Naučni skupovi
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

O Fakultetu


Agromediteranski fakultet počinje sa radom 1997./1998. akademskoj godini, kao članica Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar. Početak rada se javlja kao potreba regije za mladim stručnjacima, koji će u agroekološkim uslovima submediteranskog dijela BiH razvijati specifičnu voćarsko-vinogradarsku i povrltlarsko-cvjećarsku proizvodnju. Fakultet, poslije ratnih događanja, je smješten u Univerzitetskom sportsko-rekreacionom centru "Midhad Hujdur - Hujka"

Na fakultetu je moguće stepenovanje nastave, tako da postoji dvogodišnji studij, nakon ćega se dobiva diploma inžinjera poljoprivrede, i četverogodišnji studij, nakon čega se dobiva diploma diplomiranog inžinjera poljoprivrede.

Na fakultetu su organizovana dva smjera i to: voćarsko-vinogradarski i povrtlarsko-cvjećarski. Nastavni plan je isti na prvoj godini za oba smjera, a u nastavku školovanja uvode se specijalistički predmeti. U prve tri godine nastave se izvodi teoretski i praktično kroz vježbe, dok je u četvrtoj godini praktična nastava u proizvodnim firmama i priprema diplomskog rada. Nakon završenog studija studenti su dovoljno obogaćeni znanjem i praktičnim radom, tako da su osposobljeni za daljnje školovanje ili za rad.

Na akademskoj 1997./1998. godini nastavu je pohađalo samo 14 studenata, dok je taj broj kasnije konstantno rastao, tako da je u 2001./2002. akademskoj godini fakultet upisalo 44 studenta, a u tekućoj 2008./2009. godini upisano je 110 redovnih studenta.


Djelatnici ovog Fakulteta su stekli mnoga prijateljstva i ostvarili stručnu saradnju sa mnogim fakultetima širom ex-Jugoslavije, ali i sa fakultetima iz EU, posebno kroz TEMPUS projekat. Pored učešća u Tempusu "Student Mobility" projektu, fakultet je u još nekim važnim projektima (NORAGRIC, PROTECTION OF PLANTS, i sl.). Ova saradnja nam je pomogla pri nabavci opreme za lakše izvođenje nastave, za studijska putovanja studenata i profesora itd. Nadamo se da će nam buduća saradnja pomoći i pri reformi našeg visokoškolskog obrazovanja. Ovaj fakultet će u budućnosti pomoći, kako u obrazovanju kadrova, tako i u razvoju i organizaciji trenutno lošeg stanja poljoprivrede u ovom dijelu BiH.

 

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.